Skip to content

Svensk Travsport

Svensk Travsport

Svensk Travsport ska vara för alla

Svensk travsport pratas det gott om och Sverige anses idag vara ett av de länder som är ledande inom trav. Under 1500-talet hölls det för första gången tävlingar inom travsport i Holland och Ryssland. Intresset i övriga världen för trav var dock fortsatt svagt. Det var inte förrän under 1800-talet då USA anordnade en travtävling som intresset ökade drastiskt. Idag är svensk travsport en sport och aktivitet som uppskattas av människor världen över och är god för flera miljarder. Det anordnas lopp i princip alla dagar om året förutom julafton och endast i Sverige beräknas det finnas 100 000 travhästar aktiva inom tävling och avel.

Svensk Travsport för stora och små

I Svensk travsport delas hästarna in i tre olika kategorier: varmblod, kallblod och ponnyer. Varmblodshästarna står för ungefär 90 procent av alla lopp som genomförs i Sverige och det beräknas finnas ungefär 17 000 aktiva travhästar som är varmblod. Ett varmblod går att känna igen på dess ädla och slanka kroppsbyggnad samtidigt som de är snabbare än till exempel ett kallblod. I norra Sverige krävs det att hästen kan överleva lite kallare väder och därför är kallblod mer vanligt uppåt norr. Ett kallblod kan du känna igen genom att kroppen samt rörelsemomenten är grövre och att de oftast har tjockare päls.

Det är inte bara stora hästar som kan tävla i trav utan det förekommer även ponnytrav. I ponnytrav kan alla raser delta men de vanligaste raserna är shetlandsponny och gotlandsruss. Ponnytrav är populärt bland den yngre befolkningen och gör att även de minsta kan börja med trav om de vill. Travsport har kommit att bli ett populärt alternativ när barn växer ur sina ponnyer. Genom att börja köra trav kan de fortfarande behålla sin bästa vän och ändå göra något kul samt hålla ponnyn aktiv. Svensk Travsport satsar mycket på ungdomsverksamheten och att få fler unga att ansluta sig och testa på trav.

Visioner och mål för Svensk Travsport

Travsporten i Sverige består av långt mer än bara tävlande och avlande. För att kunna kontrollera och försäkra sig om att alla får den hjälp de behöver har därför travsporten olika organisationer. Svensk Travsport är en sammanslutning av aktiva travsällskap runt om i Sverige där avelsföreningar, travklubbar, träningsföreningar och andra aktiva travsällskap ingår. För att kunna garantera att travsporten hanteras på bästa möjliga sätt med bra organiserade tävlingar och välmående hästar finns det styrande organisationer. Dessa organisationer är travsällskap, förtroenderåd och fullmäktige som tillsammans bildar travsportens riksdag. Utöver riksdagen i travsporten finns det en högsta styrelse som har det sista ordet.

Den största och viktigaste uppgiften för Svensk Travsport är att se till så att tävlingarna sköts korrekt och hästarna mår bra. Många ser travsporten som en livsstil och det finns tusentals personer runt om i Sverige som dagligen jobbar med travhästar. Detta är i form av hästägare, uppfödare, tränare, kuskar, ryttare, lärlingar och hästskötare. Det är inte bara hästarnas välbefinnande som måste komma först utan det är även viktigt att alla människor som jobbar inom travsporten behandlas på rätt sätt. Visionen för Svensk Travsport är att skapa en travsport som är attraktiv för alla. En sport där alla får vara delaktiga oavsett vilken kunskap man har om travhästar. För att kunna locka till sig fler människor är det därför viktigt att alla anställda hanteras lika när det kommer till arbetsvillkor.

Sverige är ledande inom travsport

Sverige var inte först med travsporten men ändå har Svensk Travsport lyckats bli ledande i trav. Över 100 000 travhästar finns registrerade i Sverige och det går lopp dagligen med stora vinstsummor. Stort fokus läggs på hästens välmående vid både tävling och avel för att kunna producera och tävla fram starka och hållbara hästar. Svensk Travsport vill öka medvetandet om hästen och travsport i helhet på sina travanläggningar runt om i Sverige. De organisationer som är aktiva inom travsporten styrs därmed av en ännu högre styrelse för att säkerheten alltid ska komma först. Travsporten ska vara en sport för alla oavsett vilken kunskap man har om just trav och travhästar.